1. Manewry są formą nocnej zabawy kwalifikującej do Kursu.
 2. Uczestnicy manewrów grupują się w zespoły żeńskie, męskie lub mieszane. Zespoły żeńskie są trzyosobowe i realizują trasę o długości 30-35 km, zespoły męskie oraz mieszane są dwuosobowe i realizują trasę o długości 35-40 km.
 3. Każdy z zespołów ma z góry przydzieloną nazwę.
 4. Zaliczenie manewrów polega na odnalezieniu wszystkich punktów manewrowych w ciągu 12 godzin.
 5. Kolejność zaliczania punktów manewrowych jest ściśle określona. Należy zaliczać je w kolejności: 1, 2, 3... itd.
 6. Po odnalezieniu punktu manewrowego należy:
  • wpisać na znalezioną kartkę nazwę zespołu oraz czas przyjścia,
  • przepisać na otrzymaną przed manewrami kartkę, nazwę punktu oraz nazwy i czasy przyjścia zespołów, które wcześniej odnalazły ten punkt.
  W przypadku nie znalezienia kartki w punkcie w którym wydaje się nam, że powinna tam być, należy zostawić własną kartkę z własnym wpisem.
 7. Korzystanie z jakichkolwiek środków transportu oraz rozdzielanie się zespołów automatycznie powoduje niezaliczenie manewrów.
 8. Prosimy o omijanie wsi oraz unikanie kontaktów z osobami przypadkowymi.
 9. Prosimy o nie korzystanie z własnych map. Organizator zapewnia mapę o odpowiedniej jakości i skali wraz z zaznaczonymi na niej punktami do odnalezienia.
 10. Meta znajduje się w Porządziu w szkole podstawowej, na otrzymanej mapie zaznaczona jest jako punkt M.
 11. Telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za organizację manewrów:
  • imię ........................................................... tel. ................................
  • imię ........................................................... tel. ................................
 12. Wyniki manewrów podane będą na najbliższym spotkaniu kursowym.
 13. Zaliczenie manewrów jest warunkiem kontynuowania Kursu.