Strona 1 z 1

Przejście Letnie 2021

: 2021-05-18, 15:17
autor: Paulina
Czołem drodzy kursanci !

Niniejszym zamieszczamy garść informacji odnośnie przejścia letniego. Przejście poprowadzą Paulina Kocot, Mirek Sidorowicz i Michał Wangrat, a odbędzie się ono w Rumunii.
UWAGA! Jeśli będzie na to pozwalała sytuacja epidemiologiczna przejście odbędzie się planowo w Rumunii. W przypadku braku możliwości wyjazdu za granicę, przejście letnie odbędzie się w polskich Beskidach.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z całym dokumentem, gdyż zawiera on wszelkie informacje niezbędne do organizacji tego wyjazdu.

Jak powszechnie wiadomo, przejście letnie jest ostatecznym egzaminem kursu przewodników górskich SKG. Jest ono organizowane całkowicie przez Was, bez pomocy instruktorów. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału wszystkich uprawnionych do podchodzenia do tego egzaminu, zarówno tegorocznych kursantów, jak i tych, którzy rozpoczęli kurs nieco wcześniej.

Na ostateczne zgłoszenia od kursantów czekamy do 30. maja.
Chęć udziału w przejściu letnim prosimy zgłaszać przez
FORMULARZ: https://forms.gle/bks3yUDq8H9M9xR5A

TERMIN PRZEJŚCIA
Przejście rozpocznie się w piątek 10. lipca w godzinach popołudniowo-wieczornych. Potrwa ono dwa tygodnie, tj. do 24 lipca – tego dnia chcemy być z powrotem w Warszawie.

INNI UCZESTNICY - WALECI
W przejściu, oprócz kursantów i instruktorów, obowiązkowo powinni wziąć udział także inni uczestnicy z zewnątrz – waleci, tj. osoby nie podchodzące do egzaminu, ani niebędące egzaminatorami. Waleci są zwykłymi uczestnikami wyprawy, którym to osoby egzaminowane organizują wyjazd. Wymóg formalny jest taki, żeby w przejściu wzięło udział przynajmniej dwóch waletów. (Oczywiście liczymy na to, że będzie ich więcej.)
Drodzy waleci, jeżeli już dzisiaj wiecie, że chcielibyście z nami pojechać i potrzebujecie szczegółowych informacji, bardzo prosimy Was o cierpliwość. Wyjazd jest oczywiście otwarty na Waszą obecność, ale o wszystkim decydują organizatorzy – kursanci. Dajmy im zatem nieco czasu żeby mogli się przygotować :) a wkrótce będą w stanie udzielić Wam szczegółowych informacji.

KILKA SŁÓW W KWESTII ORGANIZACJI PRZYGOTOWAŃ DO WYJAZDU
31. maja o 19:00 odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne, podczas którego nakreślimy zarys naszej wyprawy i podzielicie się zadaniami. Ostateczna oferta wyjazdu powinna być przygotowana najpóźniej 14. czerwca, a intensywna promocja wyjazdu powinna zacząć się dzień później.
Fakt, że jesteście organizatorami i jesteście za wszystko odpowiedzialni, oznacza konieczność zdyscyplinowanej i sprawnej współpracy. Sugerujemy Wam organizowanie spotkań we własnym gronie, omawianie na nich szczegółów przejścia i aktualnego statusu przygotowań. Liczymy na Wasze zaangażowanie i podejście na serio do kwestii organizacyjnych, odpowiadanie na pytania/maile, wykonywanie zadań, przestrzeganie deadlinów i dobrą komunikację. Przejście letnie, jest w całości organizowane przez Was, więc tylko i wyłącznie od Was zależy powodzenie przedsięwzięcia.

ISTOTNE TERMINY
31 maja – I spotkanie na którym zostaną zreferowane szczegóły przygotowań, przedstawienie wstępnej oferty wyjazdu
9 czerwca – II spotkanie organizacyjne
14 czerwca – gotowa ostateczna oferta wyjazdu, start promocji
3 lipca – zamknięta lista uczestników wyjazdu wraz z opłatami
10 lipca – wyjazd
24 lipca - powrót

MIEJSCE PRZEJŚCIA
Rumunia, wschodnia część Gór Zachodniorumuńskich (rum. Apuseni) – Góry Trascau (rum. Munţii Trascău, Munţii Trascăului). Choć będziemy przebywać na terenie Rumunii, paszport posiadać bezwzględnie należy. Jeśli ktoś nie ma, to jest jeszcze czas na zdobycie upragnionego dokumentu. Zachęcamy również do szczepienia się odpowiednio wcześniej by wyeliminować ewentualne problemy z przekraczaniem granic/ koniecznością dodatkowych testów itp.

Zarys trasy:
--> dzień pierwszy - organizacja dnia krajoznawczego: Turda, zwiedzanie kopalni soli i Castrul Roman Potaissa (+ ew. inne, według uznania organizatorów wyjazdu i czasu);
--> dni kolejne - trekking, rozpoczynamy od wąwozu Turzii;
--> co chcemy zobaczyć po drodze:
- wąwóz Borzesti
- Monaster Rimetea
- miejscowość Rimetea
- wąwóz Ramet i Monaster Ramet
--> po zejściu z gór - organizacja dnia krajoznawczego wg Waszego uznania.

ZADANIA
Poniżej zadania do wykonania. Zadania możecie w dowolny sposób między siebie rozdzielać, w szczególności dane zadanie może wykonywać kilka osób, a także jedna osoba może wykonywać kilka zadań.
1) jadłospis – przynajmniej 2 osoby;
2) dojazd z Warszawy;
3) powrót;
4) formalności związane z przekraczaniem granicy, pobytem i wędrowaniem po górach, opieka medyczna oraz zasady ratownictwa górskiego, ubezpieczenie, rozporządzenia związane z Covid19;
5) sprzęt wspólny, podstawowe zwroty w języku rumuńskim/węgierskim;
6) skarbnik wyjazdu, organizacja map;
7) promocja i rekrutacja uczestników.

ad 1) Planujemy 9-10 pełnych dni górskich. Zakładamy możliwość uzupełnienia stanów w trakcie wyjazdu w miejscowości Rimetea. Prosimy o przygotowanie menu: co dokładnie jemy każdego dnia oraz jakie składniki w jakich ilościach będą potrzebne w przeliczeniu na jedną osobę. By wędrowało nam się przyjemniej ważne jest rozsądne ograniczenie wagi noszonego prowiantu.
ad 2) Najwcześniej w piątek po 17:00, liczymy na tani i pewny środek transportu, naszym celem jest dojechać do docelowego miejsca w czasie poniżej 24h. Propozycja dojazdu uwzględnia także dokładne ceny oraz możliwości rezerwacji biletów.
ad 3) Chcemy najpóźniej 24 lipca pod wieczór być w Warszawie.
ad 5) Co bierzemy ze sobą i w jakiej ilości, kto to bierze. Przygotowanie zestawu podstawowych słów i mini-rozmówek, szczególnie użytecznych w trakcie wyprawy w góry oraz transportu i zwiedzania. Odpowiednie zaopatrzenie i dostosowanie apteczek (medycznej i sprzętowej).
ad 6) Zbiera informacje od innych kursantów przygotowujących wyjazd i ustala kosztorys, szacuje ile należy zebrać pieniędzy i w jakich walutach, monitoruje wspólne wydatki w okresie wyjazdu. Organizuje także mapy – odnośnie map patrz punkt niżej.
ad 7) Koordynuje promowanie wyjazdu, kontakt z potencjalnymi uczestnikami itp. Udział waletów jest obowiązkowy, więc musicie ich jakoś zainteresować i dać szansę dowiedzieć się o wyjeździe.

GAWĘDA
Każdy wygłasza min. 1 gawędę – z głowy !
Czas wystąpienia – min. 15 min. Liczy się przede wszystkim:
- klarowność i zrozumiałość przekazu;
- interesująca forma przekazu;
- kompleksowe potraktowanie tematu.
Gawędy należy wygłaszać w miejscach właściwych tematycznie, a przede wszystkim w komfortowych warunkach, preferowane ognisko wieczorne (bajka na dobranoc). Każdy sam decyduje (w porozumieniu z prowadzącym oraz głosicielami tematów powiązanych) kiedy wygłosi gawędę. Należy oczywiście unikać odkładania gawędy na później oraz kumulacji (1 gawęda na dzień, w sporadycznych i uzasadnionych przypadkach mogą być dwie). Mile widziane dodatkowo przygotowane samodzielnie zagadnienia (spoza listy gawęd). Oprócz gawędy oczekuje się od prowadzących wykazania znajomością zagadnień górsko-wykładowych w formie krótkich opowiastko-zagajenio-zajawek (w trakcie prowadzenia).

Tematy gawęd (w przypadku większej liczby uczestników pojawią się nowe):
1. Oprowadzanie po Turdzie;
2. Historia Rumunii - do roku 1914;
3. Historia Rumunii - od roku 1914;
4. Religie Rumunii;
5. Przyroda Karpat w Rumunii i jej ochrona;
6. Dzieje Siedmiogrodu – Rametea oprowadzenie po miejscowości;
7. Monaster Ramet - oprowadzenie po obiekcie, geologia tej części Karpat;
8. Ludność, kultura i tradycja.

MAPY
Jako mapy topograficzne terenu korzystacie z map radzieckich, które są znacznie dokładniejsze (plus dla Was!). Dalsze rozpoznanie tematu polecam Waszej uwadze.
Potrzebne mapy:
mapa topograficzna - mapa o skali 1:100000 albo ogólniejsza – do panoramek
mapa samochodowa północnej Rumunii oraz obejmująca drogę między Warszawą a północną Rumunią (wystarczy 1 na grupę).

KRYTERIA DOPUSZCZENIA DO PRZEJŚCIA LETNIEGO
- Zaliczone przejście wiosenne wraz z wszystkimi wcześniejszymi etapami szkolenia praktycznego.
- Odbyte szkolenie medyczne (medykówka).
- Zaliczone egzaminy teoretyczne.

KRYTERIA ZALICZENIA PRZEJŚCIA LETNIEGO
- Obecność na całym przejściu.
- Aktywne zaangażowanie w organizację wyjazdu oraz właściwe wykonanie przydzielonego zadania.
- Zrealizowanie danej trasy w sensownym czasie.
- Właściwa koordynacja czasu, przestrzeni, terenu i mapy.
- Poszanowanie dla przyrody, kultury oraz dobrych obyczajów turystycznych.
- Panoramki, także te z zaskoczenia, odp. na pytania: „jaka to góra”+ „gdzie jesteśmy”.
- Czas na posiłki max 1,5-2h [śniadanie – od pobudki do wymarszu, obiad/lunch – od zrzucenia plecaków do wymarszu, obiadokolacja – od zrzucenia plecaków do momentu, gdy wszyscy już mogą iść po kolacji spać].
- Prowadzenie grupy zgodnie z metodyką.
( w tym wnikliwa obserwacja uczestników, ich potrzeb, odpowiednie reagowanie na zaskakujące sytuacje…)
- Zaliczenie testu wiedzy z topografii Karpat Wschodnich i Południowych.
- Wiedza krajoznawcza o podanym wcześniej rejonie Przejścia + wiedza ogólna z zagadnień górsko-wykładowych, a także umiejętność atrakcyjnego przekazu tej wiedzy.
- Opowiadanie jednego zadanego tematu [bez kartki!].
- Aktywność, pracowitość, dobre i bezkonfliktowe funkcjonowanie w grupie.

UWAGI OGÓLNE
- Rezygnacja w trakcie prowadzenia/odmówienie prowadzenia oznacza niezaliczenie Przejścia.
- Kursanci są oceniani nie tylko podczas własnego prowadzenia, ale przez cały czas trwania Przejścia (w tym zaangażowanie w przygotowania wyjazdu).
- Ingerowanie w prowadzenia ze strony instruktorów będzie bardzo ograniczone.
- Spowodowanie bądź dopuszczenie do sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, zdrowiu bądź życiu oznacza automatyczne i bezwarunkowe nie zaliczenie Przejścia.
- Trasa i prowadzący mogą być zmieniane w dowolnym momencie Przejścia.
- Wszyscy wiedzą wszystko (zwłaszcza menu, sprzęt, transport) – każdy jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia całego przejścia.
- Zalecamy intensywne studiowanie skryptu z metodyki, a także odświeżenie wiedzy z wykładów z metodyki przewodnickiej. Znajdziecie tam wiele informacji przydatnych do organizacji wyprawy.

ZAKRES TESTU WIEDZY
- Topografia Karpat Wschodnich i Południowych;
- Omówienie wybranego zagadnienia, spójnie;
- Nazwy pasm i grup górskich, ich najwyższy szczyt i orientacyjna wysokość. Główne rzeki i miejscowości. Umiejscowienie pasm górskich.

DALSZE INFORMACJE O CHARAKTERZE PRZEJŚCIA
Podróżowanie: wymogi formalne (wizowo-paszportowe, szczepienia, obowiązek meldunkowy, przepisy celne itp.).
Papiery: lista imienna (z numerami paszportów), blef na papier …
Dokładne sprawdzenie środków transportu (skąd przyjeżdża i dokąd jedzie, przez co przejeżdża, ile czasu jedzie, przewidziane postoje – kiedy i jak długie). Informacje wielokrotnie weryfikować u różnych źródeł.
O ile możliwe – wcześniejsza rezerwacja/wykup wskazany.
Zalety podróżowania koleją.
Transport lokalny: busiki, marszrutki, maszyny, czartery, auto-stop (uwaga na plecaki !)
Suweniry dla lokalsów

NOCLEGI
Biwakowy: płaskość, dostępność wody i drewna, bezpieczeństwo, dogodność położenia względem zaplanowanej trasy.
W cywilizacji – o ile plan przewiduje – lepiej znaleźć i zarezerwować przed wyjazdem.
Nieprzewidziane noclegi w cywilizacji: namiot, dworce, gastronomia, na litość.
Przygotować bazę okolicznych schronisk, agrowczasów, kwater, turbaz - na wsiakij pożarnyj słuczaj.

JEDZENIE
Menu: co jemy którego dnia i jakie składniki w jakiej ilości na to potrzeba.
Lista zbiorcza: ile jako grupa mamy każdego rodzaju żywności.
Lista indywidualna: co konkretnie kto ma nieść/kupić, ile to waży.
Zapasy: zakładamy możliwość uzupełnienia na trasie.
Czy są produkty, które lepiej kupić centralnie ?
3 posiłki dziennie + przegryzki
Charakter posiłków, najczęściej stosowane rozwiązania.
Dobór produktów zgodny ze specyfiką klimatu (unikać towarów łatwo psujących się, właściwy dobór gatunkowo-jakościowy, opakowania zwiększające przydatność do spożycia).
Ostrożnie z wagą i objętością – max 7,5kg / osobę.
Wykorzystanie produktów lokalnych.

W przypadku wątpliwości i pytań, zachęcamy do kontaktu. Piszcie proszę na te trzy maile naraz, ktoś z nas na pewno Wam odpowie:
paulina.kocot (małpka) skg.uw.edu.pl
m.sidorowicz (małpka) skg.uw.edu.pl
michal.wangrat (małpka) skg.uw.edu.pl