Stowarzyszenie Studencki Klub Górski

ul. Krakowskie Przedmieście 24 lok. 210, 00-927 Warszawa
Koło naukowe UW nr 507
Koło nr 11 OM PTTK
Numer rachunku bankowego: 38 2130 0004 2001 0609 0799 0002
NIP: 52 52 244 313
Numer KRS: 0000192336
REGON: 010716972

 

Najłatwiej skontaktować się z nami drogą mailową. Wszystkie potrzebne adresy znajdziesz poniżej.

Zarząd (zarzad(at)skg.uw.edu.pl)

Paulina Bartosińska - prezes
prezes(at)skg.uw.edu.pl

Aleksandra Kołodziejczyk - wiceprezes ds. finansowych
aleksandra.kolodziejczyk(at)skg.uw.edu.pl

Szymon Bachnij
szymon.bachnij(at)skg.uw.edu.pl

Paulina Kocot
paulina.kocot(at)skg.uw.edu.pl

Paulina Ploch
(at)skg.uw.edu.pl

Ewelina Różańska
ewelina.rozanska(at)skg.uw.edu.pl

Tomasz Wolszczak
tomasz.wolszczak(at)skg.uw.edu.pl

Komisja Rewizyjna (kr(at)skg.uw.edu.pl)

Michał Pluta - przewodniczący
michal.pluta(at)skg.uw.edu.pl

Magda Wierzbicka - wiceprzewodnicząca
maluch(at)skg.uw.edu.pl

Grzesiek Bokota - sekretarz
grzegorz.bokota(at)skg.uw.edu.pl

Komisja Szkoleń (ks(at)skg.uw.edu.pl)

Michał Strzelczyk - przewodniczący
ks(at)skg.uw.edu.pl

Michał Bekey
bekey.mihaly(at)gmail.com

Marek Paleski
mpaleski(at)skg.uw.edu.pl

Grażyna Chlebicka
ks(at)skg.uw.edu.pl

Kierownictwo Kursu Przewodników Górskich (kk(at)skg.uw.edu.pl)

Ania Zielińska
kk(at)skg.uw.edu.pl

Joanna Walewska
kk(at)skg.uw.edu.pl

Organizacja Slajdowisk (slajdowiska(at)skg.uw.edu.pl)

Ewelina Różańska
slajdowiska(at)skg.uw.edu.pl

Paulina Ploch
slajdowiska(at)skg.uw.edu.pl

Sekcja wysokogórska (sekcja(at)skg.uw.edu.pl)

Magda Wierzbicka - kierownik
sekcja(at)skg.uw.edu.pl

Gosia Grabowska - Zimowy Kurs Turystyki Wysokogórskiej
wysokogorski(at)skg.uw.edu.pl

PTTK koło nr 11 Oddziału Międzyuczelnianego  (pttk(at)skg.uw.edu.pl)

Michał Pluta - prezes
pttk(at)skg.uw.edu.pl

Gosia Grabowska - wiceprezes
pttk(at)skg.uw.edu.pl

Krzysztof Matysiak - skarbnik
pttk(at)skg.uw.edu.pl

Baza sprzętowa (sprzet(at)skg.uw.edu.pl)

sprzet(at)skg.uw.edu.pl

Biblioteka i archiwum (biblioteka(at)skg.uw.edu.pl)

Mateusz Ignaczewski - kierownik
biblioteka(at)skg.uw.edu.pl

Biuletyn (biuletyn(at)skg.uw.edu.pl)

Mateusz Ignaczewski - redaktor naczelny
biuletyn(at)skg.uw.edu.pl

Baza namiotowa Madejowe Łoże w Podwilku (podwilk(at)skg.uw.edu.pl)

Paweł Staniszewski
podwilk(at)skg.uw.edu.pl, 603 945 126

Administratorzy strony i forum (administrator(at)skg.uw.edu.pl)

Grzesiek Bokota
administrator(at)skg.uw.edu.pl

Łukasz Sarnacki
administrator(at)skg.uw.edu.pl

Maciek Weksej
administrator(at)skg.uw.edu.pl

Tomek Weksej
administrator(at)skg.uw.edu.pl

Szymon Bachnij
administrator(at)skg.uw.edu.pl