Zapraszamy wszystkich członków oraz osoby zainteresowane sprawami Klubu na Walne Zebranie członków SKG, które odbędzie się 10 grudnia, w środę, w sali senatu UW - pok. 308 w Starym BUWie (ul. Krakowskie Przedmieście 26), 3. piętro. Początek zebrania - godz. 18:00. W Przypadku nie zebrania się kworum w pierwszym terminie zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 18:15, data i miejsce jak w przypadku pierwszego terminu. Jakolwiek prawo głosu oraz czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom SKG z opłaconą składką, na zebranie zapraszamy także wszystkich tych, którzy choć formalnie członkami nie są - przewijają się przez nasz Klub i mają jakieś cenne uwagi. Mile widziani również członkowie Koła Seniora.

Ponadto na zebranie warto

1. przyjść
2. punktualnie
3. z pieniążkami na wpłatę wpisowego/ składek/ zaległych składek
4. z głową pełną cudownych pomysłów
5. zdjęciem legitymacyjnym - będą rozdawane nowe legitymacje SKG.

I na koniec krótkie podsumowanie, co działo się w sezonie 2007/08: