Warszawa, 16-19.04.2012
Duża Aula, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
Plac Politechniki 1
otwarcie o godzinie 13:00

 

bystre-1

 

Cerkiew w Bystrem w Bieszczadach wzniesiono w latach 1901-02 w tzw.
narodowym stylu ukraińskim. Jest to obecnie jedyny taki obiekt zachowany w
Polsce. Niestety stan świątyni jest tak zły, że w każdej chwili może się ona zawalić.
Nie możemy do tego dopuścić! Dlatego serdecznie zapraszamy na spotkanie z tym
unikalnym zabytkiem, będącym ważnym pomnikiem kultury i historii pogranicza.
Przyjdź i przekonaj się dlaczego warto, a nawet trzeba nam go ocalić.

 

bystre-2