Egzamin poprawkowy z zimówkowej zejściówki z zakresu topografii Beskidu Niskiego będzie miał miejsce 19 maja 2010, po wykładach.

Zakres wiedzy:

- położenie Beskidu Niskiego, jednostki sąsiadujące

- granice Beskidu Niskiego

- podział Beskidu Niskiego

- podstawowe obiekty topograficzne (wg poniżej tabeli)

rzeki

Kamienica Nawojowska, Osława, Osławica, Wisłok, Wisłoka, Jasiołka, Mochnaczka, Muszynka, Ropa, Biała, Mostysz

szczyty

Lackowa, Chełm, Magura Małastowska, Wątkowa, Mareszka, Kornuty, Rotunda, Kozie Żebro, Maślana Góra, Jaworzyna Konieczniańska, Żydowska Góra, Zimny Wierch, Baranie, Kamień nad Jaśliskami (Bieszczad), Piotruś, Cergowa, Jawornik, Kanasiówka (Baba), Tokarnia,

przełęcze

Dukielska, Łupkowska, Tylicka, Małastowska, Szklarska, Beskid nad Konieczną (Dujawa), Regetowska, Radoszycka, Wysowska

miejscowości

Krynica, Grybów, Gorlice, Jasło, Krosno, Sanok, Zagórz, Lesko, Komańcza, Rzepedź, Jaśliska, Dukla, Krempna, Tylawa, Sękowa, Uście Gorlickie, Łosie, Izby, Tylicz, Konieczna, Gładyszów, Nowica, Hańczowa, Zdynia, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Nowy Żmigród

mapa konturowa Beskidu Niskiego:graniwka_Beskid_Niski

Egzaminy XXIX KPG

 

 

Historia Turystyki

Historia Beskidów

DrewBud

Architektura monumentalna

Szkiłądź Piotr

 

 

77%

15%

 

Brama Katarzyna

12,5%

16%

28%

10%

 

Lasota Joanna

52,5%

66%

53%

49%

 

Skompska Basia

60%

56%

69%

63%

 

Staroń Małgorzata

45%

60%

65%

18%

 

Marciniak-Mierzejewski Marcin

55%

47%

65%

78%

 

Witczak Małgorzata

40%

50%

74%

62%

 

Bruzda Marcin

47,5%

47%

37%

54%

 

Bijoś Karol

65%

69%

64%

40%

 

Zając Wojtek

67,5%

69%

86%

94%

 

Charycka Beata

65%

53%

 

75%

 

Chlebicka Grażyna

65%

50%

63%

53%

 

Krawczyk Ola

90%

66%

77%

89%

 

Marciniak-Mierzejewska Marta

45%

44%

47%

56%

 

Teperowska Magdalena

45%

38%

58%

 

 

Kuczera Małgorzata

57,5%

41%

59%

 

 

 

 

 

kiedy? 10-11 kwietnia 2010

cel: krajoznawczo-szkoleniowy

instruktorzy: Tomek Nakielski, Paweł Marciniak

miejsce: Pogórza: Strzyżowskie i Dynowskie wraz z przyległościami - na mapie oznaczony jest obszar, na któym poszukujemy ciekawych miejsc do zobaczenia. Poza oznaczony obszar można wyjechać tylko ze względów techniczno-organizacyjnych (lepsza droga, nośność mostu, atrakcyjniejsze miejsce noclegu itp.)

mapa zasięgu autokarówki

Tak jak ustaliliśmy na ostatnim spotkaniu, grupujemy się w zespoły 2-3 osobowe i przygotowujemy plan autokarówki obejmujący identyfikację miejsc atrakcyjnych, wstępne rozeznanie w możliwościach gastronomiczno-noclegowych, przejezdność dróg. Całość konfrontujemy z rozlokowaniem tych elementów w przestrzeni i w czasie, wg. tabelki. Przykładowy harmonogram wyjazdu autokarowego poniżej. Zaczynamy i kończymy w Rzeszowie.

 

Poz.

Odległość w km

Czas przejazdu

Godzina przyjazdu

Miejscowość

Obiekty do zwiedzania

Czas zwiedzania

Godzina odjazdu

1.

Rzeszów

7:00

2.

80

1h 30 min

8:30

Tarnów

Muzeum archidiecezjalne

1 h

9:30

3.

110

2h 15 min

11:45

Pacanów

muzeum Koziołka Matołka

45 min

13:00

4.

Drugie śniadanie

30 min

5.

100

2 h

15:00

Puławy

Kościół NMP

30 min

15:00

6.

Pałac Czartoryskich

1 h

7.

park

30 min

8.

20

30 min

15:30

Kobyłka

obiad

45 min

16:15

9

 

 

03.03. po egzaminach - konsultacje w sprawie tworzenia harmonogramu.

To niepowtarzalna okazja do wymiany informacjami na temat ciekawych miejsc, różnych spostrzeżeń natury technicznej czy logistycznej. Warto do tego czasu być już w temacie, a nawet mieć już przynajmniej częściowo przygotowany harmonogram. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości, tym bardziej, że

8.03 - poniedziałek -deadline na nadsyłanie harmonogramów.

Tylko przesłanie harmonogramu w terminie daje nam czas do przyjrzenia się im bliżej i wyciągnięcia konstruktywnych wniosków. W kolejną środę,

10.03 - obowiązkowe spotkanie organizacyjne,

w czasie którego przyjrzymy się wspólnie wypracowanym propozycjom i spróbujemy ustalić jedną, wspólną, wiążącą wersję. Umożliwi nam to przejście do kolejnej fazy przygotowań wyjazdu, podział zadań i obowiązków itp.

22.03 - termin nadesłania wspólnej wersji harmonogramu

24.03 - obowiązkowe spotkanie organizacyjne

 • ustalenie ostatecznej listy uczestniczących kursantów
 • zatwierdzenie harmonogramu
 • rozdział fragmentów tras
 • rozdział tematów gawędy

Grupa 1.

Prowadzący

 • Karolina Nowicka (sob-niedz)
 • Tomek Weksej (od poniedziałku)
 • Asia Zakrzewska (od niedzieli)
 • Jędrek Ochremiak (od niedzieli)

Uczestnicy

1. Katarzyna Brama
2. Marcin Bruzda
3. Sebastian Durbacz
4. Małgorzata Kuczera
5. Marta Marciniak-Mierzejewska
6. Marcin Marciniak-Mierzejewski
7. Piotr Szkiłądź
8. Zofia Szymańska 
9. Małgorzata Witczak
10. Michał Pluta

Zadania

 • dojazd - opcje dojazdu do Mochnaczki Niżnej, powrotu z Sękowej - wykup biletów, ew. załatwienie busa, w porozumieniu z grupą 2. - Marcin MM
 • ubezpieczenie - Piotr Szkiłądź
 • jadłospis - Marcin Bruzda
 • wspólny sprzęt kursówkowy - Kasia Brama

Tematy gawędy przewodnickiej

Tematy są przekrojowe i poruszają główne zagadnienia krajoznawcze. Podane uszczegółowienie oznacza, że należy omówić wskazane elementy, a nie tylko ograniczać do nich w swojej wypowiedzi. Treść powinna być przekazana w sposób czytelny i interesujący, a znajomość poruszonych zagadnień jest wiążąca dla wszystkich i będzie sprawdzona pod koniec kursówki. Treść należy wygłaszać samodzielnie własnymi słowami. Niedopuszczalne jest w trakcie gawędy korzystanie z kartek, notatek, książek itp. W  prezentacji oceniana będzie więc zarówno treść jak i forma.

 • akcja osadnicza od czasów najdawniejszych do końca średniowiecza (bez migracji wołoskich) - migracje ludów, kształtowanie się zrębów państwowości, akcja osadnicza: królewska, kościelna, rody kolonizujące, prawa osadnicze (polskie, niemieckie) - Michał Pluta
 • akcja osadnicza w czasach nowożytnych (od migracji wołoskich do kolonizacji józefińskiej) - migracje wołoskie - różne teorie, znaczenie polityczno-gospodarcze, pod zaborami - uprzemysłowienie, kolonizacja józefińska - Marcin MM
 • Łemkowie - jako grupa etnograficzna - jak się kształtowała, kultura ludowa: budownictwo, strój, zwyczaje, zajęcia - Marcin Bruzda
 • Świadomość narodowa Łemków - co wpływało na jej kształtowanie się, koncepcje narodowościowe, jak wiązało się to z polityką - organizacje i działacze, Republika Komańczańska, Florynka - Sebastian Durbacz
 • Zmierzch łemkowszczyzny - po 1945. UPA, wysiedlenia, Akcja Wisła - domniemane i prawdziwe przyczyny akcji, przebieg, znaczenie. - Piotrek Szkiłądź
 • Łemkowie dziś - stan świadomości odrębności, główne skupiska, kultura łemkowska dziś - organizacje, czasopisma, festiwale, muzea, izby regionalne i skanseny. - Sebastian Durbacz
 • Wielka Wojna w Beskidzie - przebieg I wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem Operacji Gorlickiej - przyczyny i uwarunkowania, dowódcy, przebieg akcji, znaczenie militarne i polityczne - Gosia Witczak
 • Cmentarze wojenne - skąd idea, kto je organizował, projektanci, cechy charakterystyczne cmentarzy, późniejszy ich los - Marta MM
 • Zagospodarowanie turystyczne Beskidu Niskiego - szlaki turystyczne i tematyczne, schroniska, baza noclegowa (w tym bazy i chatki studenckie), muzea, skanseny, izby regionalne, wyciągi narciarskie, sporty wodne itp. - Gosia Kuczera
 • Przyroda i ochrona przyrody - roślinność (piętrowość, gatunki dominujące), zwierzęta, wyjaśnić na przykładzie: endemit, relikt, dysjunkcja. Formy ochrony - rezerwaty, parki krajobrazowe i narodowe - na czym polegają, gdzie są? Kilka najciekawszych rezerwatów - gdzie leżą, co chronią - Kasia Brama
 • Wyznania łemkowszczyzny -  od prawosławia do grekokatolicyzmu. Unia Brzeska - przyczyny zawarcia, przygotowania, znaczenie unii. Konwersje - schizma tylawska, struktura wyznaniowa łemkowszczyzny. - Zosia Szymańska
 • Prawosławie - Grekokatlicyzm - cechy, podobieństwa i różnice wyznań - Zosia Szymańska
 • Rzemiosła łemkowszczyzny - ze szczególnym uwzględnieniem maziarstwa i wyrobu łyżek - Piotrek Szkiłądź

Obiekty do oprowadzenia

Zadaniem będzie oprowadzić grupę po zadanym obiekcie. Zasady identyczne jak w przypadku tematów gawędy przewodnickiej.

 • Mochnaczka Niżna (cerkiew) - Zosia Szymańska
 • Piorunka (cerkiew) - Marcin Bruzda
 • Polany (cerkiew) - Marta MM
 • Śnietnica (cerkiew) - Marcin MM
 • Nowica (cerkiew p.w. św. Paraskewy) - Piotr Szkiłądź
 • Nowica (cerkiew p.w. św. Michała Archanioła) - Kasia Brama
 • Uście Gorlickie (cerkiew) - Gosia Kuczera
 • przeł. Małastowska (cmentarz nr 60) - Michał Pluta
 • Magura Małastowska (cmentarz nr 58) - Gosia Witczak
 • Magura Małastwowska (cmentarz nr 59) - Gosia Witczak
 • Sękowa (kościół) - Sebastian Durbacz

Tematy obowiązujące wszystkich

 • topografia Beskidu Niskiego (granice, jednostki sąsiadujące, ważne szczyty, rzeki, przełęcze, miejscowości, pasma - podział Beskidu Niskiego)
 • sztuka cerkiewna - ikona i ikonostas
 • budowa cerkwi - występujące na łemkowszczyźnie typy, cechy charakterystyczne, elementy konstrukcyjne

6-13 lutego 2010

 

Miejsce: Beskid Niski

Grupa II. Prowadzący: Marta Cobel-Tokarska, Paweł Marciniak, gościnnie: Michał Bekey

Ostateczny skład grupy:

1. Bijoś Karol

2. Brzeziński Mikołaj

3. Chlebicka Grażyna

4. Cieślik Adam

5. Krawczyk Aleksandra

6. Łasica Michał

7. Mróz Monika

8. Skompska Barbara

9. Staroń Małgorzata

10. Teperowska Magdalena

11. Zając Wojciech

 


I.  zadania:

 1. dojazd - opcje dojazdu i powrotu koleją, koordynacja biletu grupowego, zapisy - Gosia Staroń
 2. dojazd do Owczar - Monika Mróz
 3. powrót z Sękowej - Ola Krawczyk
 4. ubezpieczenie - Basia Skompska
 5. jadłospis- Mikołaj Brzeziński, Karol Bijoś
 6. wspólny sprzęt kursówkowy - namioty - Wojtek Zając
 7. pozostały wspólny sprzęt kursówkowy - Adam Cieślik

 

II.  tematy gawędy przewodnickiej

Tematy są przekrojowe i poruszają główne zagadnienia krajoznawcze. Podane uszczegółowienie oznacza, że należy omówić wskazane elementy, a nie tylko ograniczać do nich w swojej wypowiedzi. Treść powinna być przekazana w sposób czytelny i interesujący, a znajomość poruszonych zagadnień jest wiążąca dla wszystkich i będzie sprawdzona pod koniec obozu zimowego. Treść należy wygłaszać samodzielnie własnymi słowami. Niedopuszczalne jest w trakcie gawędy korzystanie z kartek, notatek, książek itp. W  prezentacji oceniana będzie więc zarówno treść jak i forma.

 1. akcja osadnicza od czasów najdawniejszych do końca średniowiecza (bez migracji wołoskich) - migracje ludów, kształtowanie się zrębów państwowości, akcja osadnicza: królewska, kościelna, rody kolonizujące, prawa osadnicze (polskie, niemieckie) - Karol Bijoś
 2. akcja osadnicza w czasach nowożytnych (od migracji wołoskich do kolonizacji józefińskiej) - migracje wołoskie - różne teorie, znaczenie polityczno-gospodarcze, pod zaborami - uprzemysłowienie, kolonizacja józefińska - Michał Łasica
 3. Łemkowie - jako grupa etnograficzna - jak się kształtowała, kultura ludowa: budownictwo, strój, zwyczaje, zajęcia - Ola Krawczyk
 4. Świadomość narodowa Łemków - co wpływało na jej kształtowanie się, koncepcje narodowościowe, jak wiązało się to z polityką - organizacje i działacze, Republika Komańczańska, Florynka - Gosia Staroń
 5. Zmierzch łemkowszczyzny - po 1945. UPA, wysiedlenia, Akcja Wisła - domniemane i prawdziwe przyczyny akcji, przebieg, znaczenie - Mikołaj Brzeziński
 6. Łemkowie dziś - stan świadomości odrębności, główne skupiska, kultura łemkowska dziś - organizacje, czasopisma, festiwale, muzea, izby regionalne i skanseny - Monika Mróz
 7. Wielka Wojna w Beskidzie - przebieg I wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem Operacji Gorlickiej - przyczyny i uwarunkowania, dowódcy, przebieg akcji, znaczenie militarne i polityczne - Wojtek Zając
 8. Cmentarze wojenne - skąd idea, kto je organizował, projektanci, cechy charakterystyczne cmentarzy, późniejszy ich los - Grażyna Chlebicka
 9. Zagospodarowanie turystyczne Beskidu Niskiego - szlaki turystyczne i tematyczne, schroniska, baza noclegowa (w tym bazy i chatki studenckie), muzea, skanseny, izby regionalne, wyciągi narciarskie, sporty wodne itp. - Basia Skompska
 1. Wyznania łemkowszczyzny -  od prawosławia do grekokatolicyzmu. Unia Brzeska - przyczyny zawarcia, przygotowania, znaczenie unii. Konwersje - schizma tylawska, struktura wyznaniowa łemkowszczyzny - Adam Cieślik
 2. Prawosławie - Grekokatlicyzm - cechy, podobieństwa i różnice wyznań - Magda Teperowska

 


Tematy obowiązujące wszystkich:

 1. topografia Beskidu Niskiego (granice, jednostki sąsiadujące, ważne szczyty, rzeki, przełęcze, miejscowości, pasma - podział Beskidu Niskiego)
 2. sztuka cerkiewna - ikona i ikonostas
 3. budowa cerkwi - występujące na łemkowszczyźnie typy, cechy charakterystyczne, elementy konstrukcyjne
 4. Przyroda i ochrona przyrody - roślinność (piętrowość, gatunki dominujące), zwierzęta, wyjaśnić na przykładzie: endemit, relikt, dysjunkcja. Formy ochrony - rezerwaty, parki krajobrazowe i narodowe - na czym polegają, gdzie są? Kilka najciekawszych rezerwatów - gdzie leżą, co chronią.
 5. Rzemiosła łemkowszczyzny - ze szczególnym uwzględnieniem maziarstwa i wyrobu łyżek

 

III. miejscowości i ciekawe obiekty do omówienia

 1. Owczary - Karol Bijoś
 2. Bielanka - Adam Cieślik
 3. Łosie - Mikołaj Brzeziński
 4. Kunkowa - Monika Mróz
 5. Nowica - Gosia Staroń
 6. Kwiatoń - Michał Łasica
 7. Skwirtne - Magda Teperowska
 8. Gładyszów (cerkiew grekokatolicka i prawosławna) - Grażyna Chlebicka
 9. Przełęcz Małastowska (cmentarz wojenny) - Ola Krawczyk
 10. Sękowa - Basia Skompska
 11. Gładyszów  (cmentarz wojenny) - Wojtek Zając

 

Dodatkowa kursówka dojdzie do skutku w zapowiadanym terminie. Prowadzącym będzie prawdopodobnie Paweł Marciniak i zrealizuje "kursówkowy standard" - odwiedzimy zatem zachodnią część Beskidu Niskiego. Kursówka jest doskonałą okazją do:

 • zmierzenia się z zimą (mam nadzieję) przed zimówką - jeśli ktoś nie był jeszcze na zimowym wyjeździe wędrowno - namiotowym to warto zobaczyć "o co kaman" na krótkim wyjeździe weekendowym, by wiedzieć jak lepiej przygotować się do obozu zimowego.
 • dalszego podszkolenia się
 • uzupełnienia brakującej puli kursówek, jeśli komuś brakuje
 • przy okazji do miłego spędzenia czasu

Na kursówce obowiązuje limit 10 miejsc, rozpoczynam więc przyjmowanie zapisów (mailowo lub telefonicznie).

Pierwsze obowiązkowe spotkanie informacyjne odbędzie się 6 stycznia 2010 po wykładzie. Obecność obowiązkowa, koniecznie też przynieście od razu 60zł na bilet. Obecność na I spotkaniu i wpłata to podstawa uczestnictwa. Gdyby ktoś z ważnych powodów nie mógł przyjść - proszę o wcześniejszy kontakt ze mną.

pawel.marciniak (at) skg.uw.edu.pl

502 852 445

 

Miejsce

Gorce

Termin

5-6 grudnia 2009

Prowadzący

Paweł Górecki, gorecki (at) mimuw.edu.pl

Uczestnicy szkolenia

1. Katarzyna Brama
2. Katarzyna Krawczyńska
3. Agata Turlej
4. Mirosław Sidorowicz
5. Beata Charycka
6. Michał Łasica
7. Agata Kumela
8. Małgorzata Witczak
9. Grażyna Chlebicka
10. Zofia Szymańska
11. Piotr Brzeziński
12. Piotr Szkiłądź
13. Magda Kozubal
14. Monika Mróz
15. Mateusz Czpak

16. Albert Bogdanowicz
17. Andrzej Rokoszewski
18. Małgorzata Kuczera
19. Magdalena Teperowska
20. Michał Kryński
21. Krzysztof Matysiak
22. Sylwia Kowalska
23. Michał Pluta
24. Sebastian Durbacz

Waleci:

25. Radek Bartosiak
26. Ewa Mach

Do potwierdzenia:

27. Mariusz Piłczyński
28. Dorota Kowalska

Zadania

 • transport tam - dojazd do Ochotnicy Dolnej - opcje połączeń, rezerwacje i bilety, ew. załatwienie busa - Albert Bogdanowicz
 • transport z powrotem z szosy Kamienica - Mszana Dolna - opcje połączeń, rezerwacje i bilety, ew. załatwienie busa - Krzysztof Matysiak
 • ubezpieczenia - Andrzej Rokoszewski
 • jadłospis - Kasia Krawczyńska
 • sprzęt - Beata Charycka
 • ksera map Tatr i Pienin (np. WIG) - Zosia Szymańska
Do poniedziałku 30.11 prześlijcie nam Wasze propozycje nt. transportu, jadłospisu i sprzętu.

Tematy gawędy przewodnickiej

Tematy są przekrojowe i poruszają główne zagadnienia krajoznawcze. Podane uszczegółowienie oznacza, że należy omówić wskazane elementy, a nie tylko ograniczać do nich w swojej wypowiedzi. Treść powinna być przekazana w sposób czytelny i interesujący, a znajomość poruszonych zagadnień jest wiążąca dla wszystkich i będzie sprawdzona pod koniec kursówki. Treść należy wygłaszać samodzielnie własnymi słowami. Niedopuszczalne jest w trakcie gawędy korzystanie z kartek, notatek, książek itp. W prezentacji oceniana będzie więc zarówno treść jak i forma.

 • Topografia regionu (dla wszystkich)
 • Pasterstwo górskie w Gorcach - historia, zwyczaje - Zosia Szymańska
 • Geologia - Gosia Kuczera
 • Konna kolejka w Gorcach - Magda Teperowska
 • Atrakcje i infrastruktura turystyczna - schroniska, przebieg szlaków, miejsca warte zobaczenia - Krzysiek Matysiak
 • Ochrona przyrody w Gorcach - przyczyny, historia, rezerwaty, Kamienicki Park Krajobrazowy - Agata Turlej
 • Gorczański Park Narodowy - środowisko przyrodnicze, fauna, flora - Albert Bogdanowicz
 • Jez. Czorsztyńskie - historia, ocena trafności inwestycji - Monika Mróz
 • II wojna światowa w Gorcach - Grażyna Chlebicka
 • Gorczańska toponomastyka - lokalne nazewnictwo - Michał Łasica
 • Partyzant „Ogień" - bohater, czy bandyta? - Michał Kryński
 • Władysław Orkan - Piotr Szkiłądź
 • ks. Józef Tischner - Andrzej Rokoszewski

Miejscowości + zabytki

Należy zaprezentować historię miejscowości i oprowadzić po znajdującym się w nim kościele. Należy także załatwić wejście do obiektu (jeszcze przed wyjazdem należy sprawdzić dostępność - godziny otwarcia, gdzie są klucze, wymagana zgoda itp.)

 • Ochotnica Dolna - Mirek Sidorowicz

Wiedza topograficzna

Podczas zejściówki będzie sprawdzana m.in. wiedza na temat topografii regionu. Powinniście umieć wskazać na mapie:

 • granice Gorców, pasma graniczące (Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki, Kotlina Nowotarska, Pieniny, Pasmo Orawsko-Podhalańskie)
 • szczyty: Turbacz, Jaworzyna Kamienicka, Kiczora, Kudłoń, Czoło Turbacza, Mostownica, Gorc, Lubań, Przysłop, Obidowiec
 • przełęcze: Knurowska, Sieniawska, Przysłop, Snozka
 • miejscowości: Nowy Targ, Rabka Zdrój, Mszana Dolna, Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem
 • rzeki: Dunajec, Kamienica, Raba

Co koniecznie należy wziąć

 • kompas
 • mapę w skali 1:50 000 lub ogólniejszej
 • świeczka, zapałki
 • notes, długopis
 • latarkę, baterie zapasowe
Pamiętajcie też o zaświadczeniu lekarskim i wpłacie 1. raty za kurs!

Prowadzący: Paweł Marciniak

 

Lista uczestników:

1. Skompska Basia
2. Bogdanowicz Joanna
3. Boganowicz Albert
4. Brzeziński Mikołaj
5. Lasota Joanna
6. Marciniak-Mierzejewska Marta
7. Marciniak-Mierzejewski Marcin
8. Cieślik Adam
9. Szymańska Zosia
10.Wojtaszewska Maria

11. Maciek Weksej

 

 

I. zadania:

a) transport - dojazd do m. Mrzygłód, powrót z miejscowości:Witryłów, Łodzina, Dobra Szlachecka do Warszawy - Joanna Bogdanowicz, opcje połączeń, rezerwacje i bilety

b) ubezpieczenie - Brzeziński Mikołaj

c) jadłospis - Marysia Wojtaszewska

d) sprzęt (namioty, garnki, apteczka) - Zosia Szymańska

 

 

I. tematy gawędy przewodnickiej

 

Tematy są przekrojowe i poruszają główne zagadnienia krajoznawcze. Podane uszczegółowienie oznacza, że należy omówić wskazane elementy, a nie tylko ograniczać do nich w swojej wypowiedzi. Treść powinna być przekazana w sposób czytelny i interesujący, a znajomość poruszonych zagadnień jest wiążąca dla wszystkich i będzie sprawdzona pod koniec kursówki. Treść należy wygłaszać samodzielnie własnymi słowami. Niedopuszczalne jest w trakcie gawędy korzystanie z kartek, notatek, książek itp. W  prezentacji oceniana będzie więc zarówno treść jak i forma

 

a) Kształtowanie się ukraińskiej świadomości narodowej (ze szczególnym naciskiem na aspekty związane z regionem - działacze, organizacje, akcje) - Michał Brzeziński

b) Konflikt polsko-ukraiński w okresie międzywojennym (przyczyny, przebieg, skutki) - Marcin Mierzejewski

c) Po 1945. OUN, działalność UPA, wymiany ludności i przesiedlenia, w tym akcja Wisła, co się stało w m. Pawłokoma, powojenne zmiany granic państwowych - Asia Lasota

d) Etnografia (grupy etnograficzne - Bojkowie/Dolinianie/Górale Ruscy, zajęcia, obrzędy, stroje, budownictwo)- Marta Marciniak

e) Grekokatolicyzm - jak powstał, czym się różni od prawosławia i rzymskiego katolicyzmu, dzieje kościoła greckokatolickiego w zarysie - Albert Bogdanowicz

f) Sztuka cerkiewna - budowa cerkwi, typy, rozwiązania konstrukcyjne - Marysia Wojtaszewska

g) Ikony i ich twórcy - ośrodki tworzenia ikon, cechy ikon, co przedstawiają, symbolika, ikonostas, znane warsztaty z regionu - warsztat Rybotycki, Bogdańscy - Maciek Weksej

h) Linia Mołotowa. Kto budował, gdzie? Jakie przeznaczenie? Jaką odegrały rolę? - Asia Bogdanowicz

 

II. miejscowości + zabytki

 

Należy zaprezentować historię miejscowości i oprowadzić po znajdującej się w nim cerkwi. Należy także załatwić wejście do obiektu (jeszcze przed wyjazdem należy sprawdzić dostępność - godziny otwarcia, gdzie są klucze, wymagana zgoda itp.)

 

a) Tyrawa Solna, Mrzyglód - Basia Skompska

b) Ulucz - Zosia Szymańska

c) Łodzina - Adam Cieślik

 

III. wiedza topograficzna

a) Góry Sanocko-Turczańskie, Pogórze Przemyskie, Pogórze Dynowskie - granice, sąsiadujące jednostki geograficzne.

b) Miejscowości: Sanok, Lesko, Zagórz, Ustrzyki Dolne, Bircza, Ulucz, Dobra Szlachecka, Dynów, Brzozów, Dydnia

c) Rzeki: San, Wiar, Strwiąż

d) Pasmo Chwaniowa, Góry Słone, Żuków, Kamienna Laworta, Kopystańka

 

IV. wiedza topograficzna

a) Góry Sanocko-Turczańskie, Pogórze Przemyskie, Pogórze Dynowskie - granice, sąsiadujące jednostki geograficzne.

b) Miejscowości: Sanok, Lesko, Zagórz, Ustrzyki Dolne, Bircza, Ulucz, Dobra Szlachecka, Dynów, Brzozów, Dydnia

c) Rzeki: San, Wiar, Strwiąż

d) Pasmo Chwaniowa, Góry Słone, Żuków, Kamienna Laworta, Kopystańka

 

 

V. Co bezwzględnie każdy posiadać musi:

 • kompas
 • mapę w skali 1:50 000 lub ogólniejszej, obejmującą Sanok na południu, na zachodzie - Brzozów, na wschodzie - szosę Sanok-Bircza, na północy - Dynów
 • świeczka, zapałki
 • notes, długopis
 • latarkę, baterie zapasowe

 

kontakt do prowadzącego:

 

Paweł Marciniak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 502 852 445

wątek dyskusyjny: tutaj

 

Prowadzący: Marta Cobel-Tokarska, Paweł Marciniak

Miejsce: Pasmo Podhalańskie, Działy Orawskie

 

Na listę uczestników szkolenia zapisani oficjalnie są:

DRUŻYNA A:

1. Bijoś Karol

2. Krawczyk Ola

3. Pękała Ewelina

4. Sarnacki Łukasz

5. Bogdanowicz Joanna

6. Bogdanowicz Albert

7. Wojtaszewska Marysia

 

DRUŻYNA B:

1. Bieńko Beata

2. Bruzda Marcin

3. Zając Wojtek

4. Mróż Monika

5. Staroń Gosia

6. Kryński Michał

7. Piłczyński Mariusz

 

Dodatkowo na kursówkę jadą:

1. Marta Cobel-Tokarska

2. Paweł Marciniak

3. Maciej Egermeier

 

I. zadania:

 1. dojazd tam (Warszawa - Chabówka - Orawka) - Karol Bijoś
 2. opcje powrotu (Spytkowice - Chabówka - Warszawa)- Karol Bijoś
 3. ubezpieczenie - Marcin Bruzda
 4. jadłospis - Mróz Monika
 5. wspólny sprzęt kursówkowy (wyjazd namiotowy) - Basia Skompska
 6. apteczka pierwszej pomocy, telefony alarmowe, GOPR - Basia Skompska

 

II. tematy gawędy przewodnickiej.

Tematy są przekrojowe i poruszają główne zagadnienia krajoznawcze. Podane uszczegółowienie oznacza, że należy omówić wskazane elementy, a nie tylko ograniczać do nich w swojej wypowiedzi. Treść powinna być przekazana w sposób czytelny i interesujący, a znajomość poruszonych zagadnień jest wiążąca dla wszystkich i będzie sprawdzona pod koniec kursówki. Treść należy wygłaszać samodzielnie własnymi słowami. Niedopuszczalne jest w trakcie gawędy korzystanie z kartek, notatek, książek itp. W  prezentacji oceniana będzie więc zarówno treść jak i forma.

 

 1. etnografia - górale orawscy i babiogórscy - stroje, budownictwo, zajęcia, obrzędy - Łukasz Sarnacki
 2. orawscy płóciennicy - Mariusz Piłczyński
 3. torfowiska  - czym są, jak powstawały, wykorzystanie gospodarcze,  ochrona torfowisk - Kryński Michał
 4. spór o polskość Orawy - Ewelina Pękała
 5. konflikty religijne na Orawie - Bijoś Karol
 6. warsztat kamieniarski w Białym Potoku -  Gosia Staroń
 7. dzieje osadnictwa na Orawie - Ola Krawczyk, Beata Bieńko

 

III. Tematy do omówienia i sprawy do załatwienia:

 1. Orawka - historia miejscowości, kościół (klucze, oprowadzenie), elementy sakralnego budownictwa drewnianego w Małopolsce - Karol Bijoś
 2. Podwilk - historia miejscowości -  Wojtek Zając

 

IV. Wiedza topograficzna.

Przed wyjazdem należy zapoznać się z topografią Orawy i Pasma Podhalańskiego, zwłaszcza przyswoić sobie ważniejsze pasma i szczyty, rzeki, przełęcze oraz miejscowości, tym dokładniej im bliżej rejonu kursówki. Pomocna może być lista elementów, które należy umieć zlokalizować w przestrzeni:

 

 1. miejscowości: Podwilk, Spytkowice, Jabłonka, Orawka, Zubrzyca, Lipnica
 2. rzeki: Bembeński, Czarna Orawa.
 3. szczyty: Pająków Wierch, Bukowiński Wierch, Madejowa, Żeleźnica.
 4. przełęcze: Sieniawska, Lipnicka, Zubrzycka, Bory.

 

IV. Co bezwzględnie każdy posiadać musi:

 1. kompas
 2. mapę, skala nie dokładniejsza niż 1:50000, musi obejmować co najmniej obszar pomiędzy miejscowościami: Jordanów, Czarny Dunajec, Jabłonka, Zawoja.
 3. świeczka, zapałki
 4. notes, długopis
 5. latarkę, baterie zapasowe

 

kontakt do prowadzących:

Marta Cobel-Tokarska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 500 434 928

Paweł Marciniak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 502 852 445

Miejsce

Góry Sanocko-Turczańskie, Pogórze Przemyskie

Termin

21-22 listopada 2009

Prowadzący

Damian Dziok, dam.i.an (at) wp.pl, 609 616 726,

Uczestnicy szkolenia

1. Bijoś Karol
2. Szkiłądź Piotr
3. Midziałek Monika
4. Staroń Małgorzata
5. Witczak Małgorzata
6. Zając Wojtek
7. Durbacz Sebastian
8. Krawczyńska Katarzyna
9. Brama Katarzyna
10. Kuczera Małgorzata

Zadania

 • transport - dojazd do Dobrej Szlacheckiej, powrót z szosy Dydnia-Brzozów do Warszawy - Piotr Szkiłądź - opcje połączeń, rezerwacje i bilety
 • ubezpieczenia - Gosia Witczak
 • jadłospis - Kasia Brama
 • sprzęt - Kasia Krawczyńska (w tym rozpiska, kto bierze jaki namiot)
Do poniedziałku 16.11 prześlijcie nam Wasze propozycje nt. transportu, jadłospisu i sprzętu.

Tematy gawędy przewodnickiej

Tematy są przekrojowe i poruszają główne zagadnienia krajoznawcze. Podane uszczegółowienie oznacza, że należy omówić wskazane elementy, a nie tylko ograniczać do nich w swojej wypowiedzi. Treść powinna być przekazana w sposób czytelny i interesujący, a znajomość poruszonych zagadnień jest wiążąca dla wszystkich i będzie sprawdzona pod koniec kursówki. Treść należy wygłaszać samodzielnie własnymi słowami. Niedopuszczalne jest w trakcie gawędy korzystanie z kartek, notatek, książek itp. W prezentacji oceniana będzie więc zarówno treść jak i forma.

 1. Kształtowanie się ukraińskiej świadomości narodowej (ze szczególnym naciskiem na aspekty związane z regionem - działacze, organizacje, akcje) - Sebastian Durbacz
 2. Konflikt polsko-ukraiński w okresie międzywojennym (przyczyny, przebieg, skutki) - Kasia Krawczyńska
 3. Po 1945. OUN, działalność UPA, wymiany ludności i przesiedlenia, w tym akcja Wisła, co się stało w m. Pawłokoma, powojenne zmiany granic państwowych - Piotr Szkiłądź
 4. Etnografia (grupy etnograficzne - Bojkowie/Dolinianie/Górale Ruscy, zajęcia, obrzędy, stroje, budownictwo) - Monika Midziałek
 5. Grekokatolicyzm - jak powstał, czym się różni od prawosławia i rzymskiego katolicyzmu, dzieje kościoła greckokatolickiego w zarysie - Kasia Brama
 6. Sztuka cerkiewna - budowa cerkwi, typy, rozwiązania konstrukcyjne - Gosia Staroń
 7. Ikony i ich twórcy - ośrodki tworzenia ikon, cechy ikon, co przedstawiają, symbolika, ikonostas, znane warsztaty z regionu - warsztat Rybotycki, Bogdańscy- Gosia Witczak
 8. Linia Mołotowa. Kto budował, gdzie? Jakie przeznaczenie? Jaką odegrały rolę? - Wojtek Zając

Miejscowości + zabytki

Należy zaprezentować historię miejscowości i oprowadzić po znajdującej się w nim cerkwi. Należy także załatwić wejście do obiektu (jeszcze przed wyjazdem należy sprawdzić dostępność - godziny otwarcia, gdzie są klucze, wymagana zgoda itp.)

 • Dobra Szlachecka - Karol Bijoś
 • Ulucz - Gosia Kuczera

Wiedza topograficzna

Podczas zejściówki będzie sprawdzana m.in. wiedza na temat topografii regionu. Powinniście umieć wskazać na mapie:

 • Góry Sanocko-Turczańskie, Pogórze Przemyskie, Pogórze Dynowskie - granice, sąsiadujące jednostki geograficzne.
 • Miejscowości: Sanok, Lesko, Zagórz, Ustrzyki Dolne, Bircza, Ulucz, Dobra Szlachecka, Dynów, Brzozów, Dydnia
 • Rzeki: San, Wiar, Strwiąż
 • Pasmo Chwaniowa, Góry Słone, Żuków, Kamienna Laworta, Kopystańka

Co koniecznie należy wziąć

 • kompas
 • mapę w skali 1:50 000 lub ogólniejszej, obejmującą Sanok na południu, na zachodzie - Brzozów, na wschodzie - szosę Sanok-Bircza, na północy - Dynów
 • świeczka, zapałki
 • notes, długopis
 • latarkę, baterie zapasowe
Pamiętajcie też o zaświadczeniu lekarskim i wpłacie 1. raty za kurs!

komunikaty, dysputy, refleksje i uwagi na temat kursówki - na forum skg

Zapraszamy wszystkich kursantów (spełniających warunki, i.e. manewry, zaświadczenie, wpłata) do udziału w przedłużonej "międzynarodowej" kursówce 11-15 listopada br. w rejon Pogórza Ondawskiego i Beskidu Niskiego. Dlaczego warto jechać na dłużej?
- dłużej znaczy więcej czasu na szkolenie
- dłużej znaczy więcej praktyki
- dłużej znaczy ciekawiej - możemy zajrzeć nawet do naszych południowych sąsiadów, co przy wyjeździe dwudniowym jest już trudne logstycznie
- dłużej znaczy fajniej - więcej okazji na zżycie się grupy, nawiązanie ciekawych znajomości itp.

termin: 11-15 listopada 209

miejsce: Pogórze Ondawskie (Ondavská vrchovina) oraz Beskid Niski (tzw. Dukielski)

prowadzący:

Marta Cobel-Tokarska, mcobelto (at) gmail.com, 500 434 928

Paweł Marciniak, pawel.marciniak (at) skg.uw.edu.pl, 502 852 445

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, przy czym główny nacisk położony zostanie na naukę następujących elementów:

a) mapa i jej cechy charakterystyczne
b) kompas
c) posługiwanie się kompasem i mapą
d) bezpieczeństwo w górach
e) rzeźba terenu i jej odwzorowanie na mapie
f) elementy podstaw przewodnictwa:
- psychologia prowadzenia grup ludzi
- przygotowywanie posiłków
- metodyka przewodnictwa
- niebezpieczeństwa w górach
g) prowadzenie grupy w nocnych warunkach
h) podstawy organizacji wyjazdów

Zajęcia teoretyczne będą miały charakter gawędy przewodnickieji odbędą się na wolnym powietrzu oraz krótkiego wykładu nt. cerkwi i ikonostasu. W ramach zajęć teoretycznych będą miały miejsca omówienia wcześniej przygotowanych przez uczestników wyjazdu tematów.
Zajęcia praktyczne mają formę "prowadzeń". Wymagane jest od każdego uczestnika zaangażowanie. W miarę możliwości na bieżąco będzie miało miejsce omówienie, czyli podsumowanie poszczególnych prowadzeń oraz całokształtu „działań kursantów".

I. zadania:

 1. dojazd tam (Warszawa - Barwinek)
 2. opcje powrotu (Rymanów - Warszawa)
 3. ubezpieczenie
 4. jadłospis
 5. wspólny sprzęt kursówkowy
 6. opcje komunikacji lokalnej (Barwinek - Krosno, Jaśliska - Królik Polski - Rymanów - Krosno)
 7. apteczka pierwszej pomocy, telefony alarmowe, GOPR
 8. skansen w Zyndranowej
 9. skarbnik kursówki

 

II. tematy gawędy przewodnickiej.

Tematy są przekrojowe i poruszają główne zagadnienia krajoznawcze. Podane uszczegółowienie oznacza, że należy omówić wskazane elementy, a nie tylko ograniczać do nich w swojej wypowiedzi. Treść powinna być przekazana w sposób czytelny i interesujący, a znajomość poruszonych zagadnień jest wiążąca dla wszystkich i będzie sprawdzona pod koniec kursówki. Treść należy wygłaszać samodzielnie własnymi słowami. Niedopuszczalne jest w trakcie gawędy korzystanie z kartek, notatek, książek itp. W  prezentacji oceniana będzie więc zarówno treść jak i forma.

 

 1. Topografia Beskidu Niskiego.

Położenie, granice, główne pasma i szczyty, rzeki, miejscowości

 1. Geologia Beskidu Niskiego.

Płaszczowiny, fałdy, flisz karpacki, osuwiska, jaskinie Beskidu Dukielskiego

 1. Przyroda Beskidu Niskiego.

Roślinność: piętra, roślinność naturalna. Fauna. Formy ochrony przyrody (rezerwaty, parki                              krajobrazowe i narodowe)

 1. Osadnictwo.

Prawa osadnicze: polskie, niemieckie, ruskie, wołoskie - cechy i różnice, kolonizacja wołoska,                         pochodzenie Wołochów, organizacja wsi wołoskiej.

 1. Świat Łemków.

Skąd się wzięli? gdzie żyli? Język, strój, zajęcia codzienne, gdzie są i co robią teraz?

 1. Problematyka wyznaniowa Łemkowszczyzny.

Grekokatolicyzm a prawosławie - podobieństwa i różnice, unia brzeska - na czym polegała, kiedy?       Struktura wyznaniowa i jej zmiany w czasie, schizma tylawska.

 1. Wysiedlenia.

Przesiedlenia „dobrowolne" 1940-46, akcja Wisła - przyczyny i przebieg, znaczenie.

 1. Operacja Dukielska.

Przyczyny podjęcia akcji, kto brał udział? Kiedy? Przebieg, dowódcy, znaczenie operacji.

 

III. Tematy do omówienia i sprawy do załatwienia:

Należy zaprezentować historię miejscowości i oprowadzić po znajdującej się w nim cerkwi. Należy także załatwić wejście do obiektu (jeszcze przed wyjazdem należy sprawdzić dostępność - godziny otwarcia, gdzie są klucze, telefon, wymagana zgoda itp.)

 1. Medvedie
 2. Korejovce
 3. Dobroslava
 4. Krajne Cierno
 5. Bodrużal

 

IV. Wiedza topograficzna.

Przed wyjazdem należy zapoznać się z topografią Beskidu Niskiego, zwłaszcza przyswoić sobie jego granice, ważniejsze pasma i szczyty, rzeki, przełęcze oraz miejscowości, tym dokładniej im bliżej rejonu kursówki. Pomocna może być lista elementów, które należy umieć zlokalizować w przestrzeni:

 • 1. miejscowości: Dukla, Tylawa, Barwinek, Zyndranowa, Bodrużal, Medvedie, Jaśliska, Królik Polski, Rymanów, Nowy Żmigród, Krempna, Uście Gorlickie, Krynica, Grybów, Komańcza, Gorlice.
 • 2. rzeki: Jasionka, Biała, Ropa, Osława, Wisłok, Wisłoka, Kamienica Nawojowska.
 • 3. szczyty: Kamień nad Jaśliskami, Piotruś, Cergowa, Jawornik, Lackowa, Magura Małastowska, Wątkowa.
 • 4. przełęcze: Dukielska, Łupkowska, Tylicka, Małastowska, Szklarska

 

IV. Co bezwzględnie każdy posiadać musi:

 1. dowód osobisty (przekraczanie granicy)
 2. kompas
 3. mapę w skali 1:50 000
 4. świeczka, zapałki
 5. notes, długopis
 6. latarkę, baterie zapasowe

bieżące komunikaty, obwieszczenia, dysputy i refleksje w osobnym wątku na forum.