prowadzący: Paweł Marciniak

termin: 5-12 lutego 2011

miejsce: Beskid Niski - cz. zachodnia

I.  zadania:

1.      dojazd - opcje dojazdu i powrotu koleją (Owczary), koordynacja biletu grupowego, zapisy - Maja Stelmach

2.      busy w regionie - Maja Stelmach

3.      powrót z Bielanki - Maja Stelmach

4.      ubezpieczenie - Aleksander Szczęsny

5.      jadłospis- Łukasz Sarnacki, Adam Luchciński

6.      wspólny sprzęt kursówkowy - namioty - Kasia Lipińska

7.      pozostały wspólny sprzęt kursówkowy - Maciek Warchałowski

 

II.  tematy gawędy przewodnickiej

Tematy są przekrojowe i poruszają główne zagadnienia krajoznawcze. Podane uszczegółowienie oznacza, że należy omówić wskazane elementy, a nie tylko ograniczać do nich w swojej wypowiedzi. Treść powinna być przekazana w sposób czytelny i interesujący, a znajomość poruszonych zagadnień jest wiążąca dla wszystkich i będzie sprawdzona pod koniec obozu zimowego. Treść należy wygłaszać samodzielnie własnymi słowami. Niedopuszczalne jest w trakcie gawędy korzystanie z kartek, notatek, książek itp. W  prezentacji oceniana będzie więc zarówno treść jak i forma.

1.      akcja osadnicza od czasów najdawniejszych do końca średniowiecza (bez migracji wołoskich) - migracje ludów, kształtowanie się zrębów państwowości, akcja osadnicza: królewska, kościelna, rody kolonizujące, prawa osadnicze (polskie, niemieckie) -Olszewski Rafał

2.      akcja osadnicza w czasach nowożytnych (od migracji wołoskich do kolonizacji józefińskiej) - migracje wołoskie - różne teorie, znaczenie polityczno-gospodarcze, pod zaborami - uprzemysłowienie, kolonizacja józefińska -Bronisz Tomasz

3.      Łemkowie - jako grupa etnograficzna - jak się kształtowała, kultura ludowa: budownictwo, strój, zwyczaje, zajęcia - Sarnacki Łukasz

4.      Świadomość narodowa Łemków - co wpływało na jej kształtowanie się, koncepcje narodowościowe, jak wiązało się to z polityką - organizacje i działacze, Republika Komańczańska, Florynka - Monika Ołów

5.      Zmierzch łemkowszczyzny - po 1945. UPA, wysiedlenia, Akcja Wisła - domniemane i prawdziwe przyczyny akcji, przebieg, znaczenie - Olga Nowaczyńska

6.      Łemkowie dziś - stan świadomości odrębności, główne skupiska, kultura łemkowska dziś - organizacje, czasopisma, festiwale, muzea, izby regionalne i skanseny - Cezary Bartosiak

7.      Wielka Wojna w Beskidzie - przebieg I wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem Operacji Gorlickiej - przyczyny i uwarunkowania, dowódcy, przebieg akcji, znaczenie militarne i polityczne - Tomek Wolszczak

8.      Cmentarze wojenne - skąd idea, kto je organizował, projektanci, cechy charakterystyczne cmentarzy, późniejszy ich los - Olek Szczęsny

9.      Zagospodarowanie turystyczne Beskidu Niskiego - szlaki turystyczne i tematyczne, schroniska, baza noclegowa (w tym bazy i chatki studenckie), muzea, skanseny, izby regionalne, wyciągi narciarskie, sporty wodne itp. - Dominik Dąbrowski

10.  Wyznania łemkowszczyzny -  od prawosławia do grekokatolicyzmu. Unia Brzeska - przyczyny zawarcia, przygotowania, znaczenie unii. Konwersje - schizma tylawska, struktura wyznaniowa łemkowszczyzny - Górski Jan

11.  Prawosławie - Grekokatlicyzm - cechy, podobieństwa i różnice wyznań - Stelmach Maja

12.  budowa cerkwi - występujące na łemkowszczyźnie typy, cechy charakterystyczne, elementy konstrukcyjne - Kurek Olga

13.  Przyroda i ochrona przyrody - roślinność (piętrowość, gatunki dominujące), zwierzęta, wyjaśnić na przykładzie: endemit, relikt, dysjunkcja. Formy ochrony - rezerwaty, parki krajobrazowe i narodowe - na czym polegają, gdzie są? Kilka najciekawszych rezerwatów - gdzie leżą, co chronią. Magurski Park Narodowy - historia, położenie, osobliwości przyrodnicze - Maciek Warchałowski

14.  Rzemiosła łemkowszczyzny - ze szczególnym uwzględnieniem maziarstwa, kamieniarstwa i wyrobu łyżek, główne ośrodki, znaczenie gospodarcze, społeczne i kulturowe.- Małgorzata Bartnicka

15.  Ikony i ich twórcy - ośrodki tworzenia ikon, cechy ikon, co przedstawiają, symbolika, ikonostas, znane warsztaty z regionu - warsztat Rybotycki, Bogdańscy - Górski Michał

16.  budowa geologiczna i morfologiczna Beskidu Niskiego - flisz, płaszczowiny, synkliny i antykliny, osobliwości geologiczne - jaskinie, ostańce, osuwiska, surowce mineralne. Podział geomorfologiczny Beskidu Niskiego. - Lipińska Kasia

17.  Stasiuk i Wydawnictwo „Czarne" a Beskid Niski - Hanna Gadomska

18. Konfederacja Barska w Beskidzie Niskim - Luchciński Adam

 

 

Tematy obowiązujące wszystkich:

1.      topografia Beskidu Niskiego (granice, jednostki sąsiadujące, ważne szczyty, rzeki, przełęcze, miejscowości, pasma - podział Beskidu Niskiego)

2.      podstawowe informacje o wszystkich tematach

3.      ponadto należy zapoznać się z pozostałymi ciekawostkami i osobliwościami oraz zagadnieniami związanymi z obszarem naszej wędrówki (między Ropą a granicą Magurskiego Parku Narodowego)

4.      ogólne informacje organizacyjne

 


III. miejscowości i ciekawe obiekty do omówienia

1.      Owczary -Maja Stelmach

2.      Sękowa -Gosia Bartnicka

3.      Bodaki - Monika Ołów

4.      Bartne - Hania Gadomska

5.      Wołowiec - Tomek Bronisz

6.      Gładyszów - Czarek Bartosiak

7.      Nowica - Rafał Olszewski

8.      Kunkowa - Maciek Warchałowski

9.      Łosie - Olga Nowaczyńska

10.  Bielanka - michał Górski

11.  cmentarz nr 80 (nad Sękową) - Kasia Lipińska

12.  cmentarz nr 61 (nad Gładyszowem) - Tomek Wolszczak

13.  cmentarz nr 60 (na przeł. Małastowskiej) - Jan Górski

 

IV. Zalecana literatura:

1.                  „Beskid Niski dla prawdziwego turysty", red. P. Luboński, wyd. Rewasz (wydanie dowolne)

2.                  „Galicyjskie cmentarze wojenne t. I - Beskid Niski i Pogórze" - Roman Frodyma - wyd. Rewasz, 1995

3.                  „Cerkwie Szlaku Ikon - Robert Bańkosz - wyd. Arete II, 2007

4.                  „Maziarska wieś Łosie" - Maria Brylak - Załuska, wyd. PAN, 1983

5.                  „Skarby podkarpackich lasów" - Edward Marszałek - wyd. Ruthenus 2005

6.                  www.beskid-niski.pl

 

 

 

V. warunki uczestnictwa w przejściu zimowym

1. zaliczenie co najmniej 3 kursówek

2. wpłata drugiej raty za kurs

3. wpłata zaliczki na bilety do 19.01.2011 (50zł)

4. posiadanie na wyjeździe: mapy, kompasu, olbrzymiej ilości gadżetów do rozpalania ognia, czołówki/latarki

 

termin: 4-5 grudnia 2010

miejsce: Góry Sanocko-Turczańskie, Pogórze Przemyskie

prowadzący: Przemysław Witrowy

I. zadania:

a) transport - dojazd do m. Mrzygłód, organizowany przez osoby z grupy Pawła - Ula Dulewicz, Dominik Dąbrowski,  busy - Piotr Uścinowicz, powrót, jeszcze nie wiadomo skąd i którędy - do ustalenia, Witek zrezygnował

b) ubezpieczenie - Rafał Olszewski

c) jadłospis - Aleksander Szczęsny

d) sprzęt (namioty, garnki, apteczka i co tam jeszcze przyjdzie do głowy) - Adam Luchciński

 

II. tematy gawędy przewodnickiej

 

Tematy są przekrojowe i poruszają główne zagadnienia krajoznawcze. Podane uszczegółowienie oznacza, że należy omówić wskazane elementy, a nie tylko ograniczać do nich w swojej wypowiedzi. Treść powinna być przekazana w sposób czytelny i interesujący, a znajomość poruszonych zagadnień jest wiążąca dla wszystkich i będzie sprawdzona pod koniec kursówki. Treść należy wygłaszać samodzielnie własnymi słowami. Niedopuszczalne jest w trakcie gawędy korzystanie z kartek, notatek, książek itp. W  prezentacji oceniana będzie więc zarówno treść jak i forma.

 

a) Kształtowanie się ukraińskiej świadomości narodowej (ze szczególnym naciskiem na aspekty związane z regionem - działacze, organizacje, akcje) - Rafał Olszewski

b) Konflikt polsko-ukraiński w okresie międzywojennym (przyczyny, przebieg, skutki) - Tomasz Bronisz

c) Po 1945. OUN, działalność UPA, wymiany ludności i przesiedlenia, w tym akcja Wisła, co się stało w m. Pawłokoma, powojenne zmiany granic państwowych - Cezary Bartosiak

d) Etnografia (grupy etnograficzne - Bojkowie/Dolinianie/Górale Ruscy, zajęcia, obrzędy, stroje, budownictwo)- Sylwia Kowalska

e) Ikony i ich twórcy - ośrodki tworzenia ikon, cechy ikon, co przedstawiają, symbolika, ikonostas, znane warsztaty z regionu - warsztat Rybotycki, Bogdańscy - Aleksander Szczęsny

f) Linia Mołotowa. Kto budował, gdzie? Jakie przeznaczenie? Jaką odegrały rolę? - Asia Lasota


III. miejscowości + zabytki

 

Należy zaprezentować historię miejscowości i oprowadzić po znajdującej się w niej ciekawych obiektach. Należy także załatwić wejście do obiektu (jeszcze przed wyjazdem należy sprawdzić dostępność - godziny otwarcia, gdzie są klucze, wymagana zgoda, ew. opłata itp.)

 

a) Mrzygłód - Karolina Mojeścik

b) Bircza - Adam Luchciński

 

IV. wiedza topograficzna

 

a) Góry Sanocko-Turczańskie, Pogórze Przemyskie, Pogórze Dynowskie - granice, sąsiadujące jednostki geograficzne.

b) Miejscowości: Sanok, Lesko, Zagórz, Ustrzyki Dolne, Bircza, Kuźmina, Tyrawa Wołoska,  Dobra Szlachecka, Dynów, Brzozów, Dydnia, Mrzygłód

c) Rzeki: San, Wiar, Strwiąż

d) Pasmo Chwaniowa, Góry Słone, Żuków, Kamienna Laworta, Kopystańka

-WSZYSCY!!! Z resztą przyda się na zejściówkę.


V. Co bezwzględnie każdy posiadać musi:


 • kompas
 • mapę w skali 1:50 000 lub ogólniejszej, obejmującą Sanok na południu, na zachodzie - Brzozów, na wschodzie - szosę Sanok-Bircza, na północy - Dynów
 • świeczka, zapałki
 • notes, długopis
 • latarkę, baterie zapasowe
 • głowę

 

kontakt do prowadzącego:

 

Przemysław Witrowy, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 506 514 105

wątek dyskusyjny

data: 11-12 grudnia 2010

miejsce: Działy Orawskie

prowadzący: Marta Cobel-Tokarska, Paweł Marciniak

I. zadania:

1. dojazd tam (Warszawa - Chabówka - Podwilk) - Tomek Wolszczak

2. opcje powrotu (Podwilk - Chabówka - Warszawa)- Aleksander Szczęsny

3. ubezpieczenie - Jasiek Górski

4. jadłospis - Witek i Tomek Bronisz

5. wspólny sprzęt kursówkowy (wyjazd namiotowy) - Monika

6. apteczka pierwszej pomocy, telefony alarmowe, GOPR - Olga

 

II. tematy gawędy przewodnickiej.

Tematy są przekrojowe i poruszają główne zagadnienia krajoznawcze. Podane uszczegółowienie oznacza, że należy omówić wskazane elementy, a nie tylko ograniczać do nich w swojej wypowiedzi. Treść powinna być przekazana w sposób czytelny i interesujący, a znajomość poruszonych zagadnień jest wiążąca dla wszystkich i będzie sprawdzona pod koniec kursówki. Treść należy wygłaszać samodzielnie własnymi słowami. Niedopuszczalne jest w trakcie gawędy korzystanie z kartek, notatek, książek itp. W  prezentacji oceniana będzie więc zarówno treść jak i forma.

 

1. etnografia - górale orawscy i babiogórscy - stroje, budownictwo, zajęcia, obrzędy -Maja Stelmach

2. orawscy płóciennicy - Witek Bronisz

3. torfowiska - czym są, jak powstawały, wykorzystanie gospodarcze, ochrona torfowisk - Olga

4. spór o polskość Orawy - Tomek Wolszczak

5. konflikty religijne na Orawie - Aleksander Szczęsny

6. warsztat kamieniarski w Białym Potoku - Michał Kaźmierowski

7. dzieje osadnictwa na Orawie - Michał Górski

 

na liście kursantów są:

1. Michał Kaźmierowski

2. Maja Stelmach

3. Olga Kurek

4. Aleksander Szczęsny

5. Monika Ołów

6. Rafał Olszewski (?)

7. Tomasz Bronisz

8. Tomasz Wolszczak

9. Jan Górski

10. Michał Górski

11. Magdalena Rokicka

 

III. Tematy do omówienia i sprawy do załatwienia:

1. Orawka - historia miejscowości, kościół (klucze, oprowadzenie), elementy sakralnego budownictwa drewnianego w Małopolsce -

2. Podwilk - historia miejscowości -

 

IV. Wiedza topograficzna.

Przed wyjazdem należy zapoznać się z topografią Orawy i Pasma Podhalańskiego, zwłaszcza przyswoić sobie ważniejsze pasma i szczyty, rzeki, przełęcze oraz miejscowości, tym dokładniej im bliżej rejonu kursówki. Pomocna może być lista elementów, które należy umieć zlokalizować w przestrzeni:

 

 • miejscowości: Podwilk, Spytkowice, Jabłonka, Orawka, Zubrzyca, Lipnica
 • rzeki: Bembeński, Czarna Orawa.
 • szczyty: Pająków Wierch, Bukowiński Wierch, Madejowa, Żeleźnica.
 • przełęcze: Sieniawska, Lipnicka, Zubrzycka, Bory.

 

IV. Co bezwzględnie każdy posiadać musi:

 • kompas
 • mapę, skala nie dokładniejsza niż 1:50000, musi obejmować co najmniej obszar pomiędzy miejscowościami: Jordanów, Czarny Dunajec, Jabłonka, Zawoja.
 • świeczka, zapałki
 • notes, długopis
 • latarkę, baterie zapasowe

 

kontakt do prowadzących:

Marta Cobel-Tokarska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paweł Marciniak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 502 852 445

wątek dyskusyjny

Kursówka 6-7 listopada

Miejsce

Beskid Niski: Beskid Dukielski, Wzgórza Rymanowskie i Grupa Jawornika

Prowadzący

Tomek Weksej, tomek.weksej at gmail, 607 80 81 84

Uczestnicy

1. Łukasz Sarnacki
2. Michał Kaźmierowski
3. Kasia Lipińska
4. Michał Górski
5. Jan Górski
6. Maja Stelmach
7. Olga Kurek
8. Ania Tarnawska
9. Tomek Wolszczak
10. Cezary Bartosiak

Lista rezerwowa:

11. Ula Dulewicz
12. Monika Ołów
13. Karolina Mojeścik
14. Aleksander Szczęsny

Do przyszłej środy rozstrzygnie się ostatecznie lista uczestników. Jeżeli u kogoś okaże się, że jednak nie może jechać -- bardzo proszę o taką informację.

Zadania

Poproszę o przesłanie mi Waszych propozycji w terminach w jakich się umówiliśmy:

 • transport tam - Maja (sob)
  poszukanie opcji transportu z Warszawy do wsi Bałucianka, zbiór wpłat i zakup biletów, ew. rezerwacja busa
 • transport z powrotem - Janek (sob)
  poszukanie opcji transportu z szosy Daliowa - Rymanów do Warszawy, ew. rezerwacja, zbiór wpłat i zakup biletów
 • ubezpieczenie - Olga (sob)
  zebranie danych od uczestników, wykup ubezpieczenia
 • jadłospis - Kasia (niedz)
  przygotowanie listy jedzeniowej -- co kto ma kupić
 • lista sprzętu wspólnego - Tomek
  skoordynowanie, by pojechała z nami odpowiednia ilość namiotów, kociołków, siekier, apteczek itp.
 • lista sprzętu - Czarek (niedz)
  przygotowanie listy sprzętowej -- co kto ma wziąć ze sobą

Tematy gawędy przewodnickiej

Należy przygotować ok. 10-minutowe wystąpienie na zadany temat. Referat ma być wygłoszony płynnie, ciekawie i bez użycia kartki ani innych notatek. Dobrym punktem wyjścia jest przewodnik wydawnictwa Rewasz (dostępny on-line tu: klik). Na koniec kursówki zostanie przeprowadzona kartkówka zawierająca pytania z wszystkich referatów.

Cześć pierwsza: historia Beskidu Niskiego

 • historia zasiedlenia Beskidu Niskiego - Ania
 • operacja gorlicka 1915 - Czarek
 • cmentarze wojenne - Michał
 • operacja dukielska 1944 - Tomek
Część druga: Łemkowszczyzna
 • Łemkowie jako grupa etnograficzna - Maja
 • świadomość narodowa Łemków - Olga
 • zagłada Łemkowszczyzny - Janek
 • Łemkowie dziś - Łukasz

Część trzecia: problematyka wyznaniowa

 • grekokatolicyzm i prawosławie -- podobieństwa i różnice - Michał
 • ikonostas -- na przykładzie cerkwi w Bałuciance - Kasia

Wiedza topograficzna

Musicie umieć nazwać i wskazać na mapie (będzie to element kartkówki):

 • granice Beskidu Niskiego i jednostki sąsiadujące
 • szczyty: Lackowa, Bordiów Wierch, Ostry Wierch, Maślana Góra, Magura Małastowska, Jaworzyna, Kornuty, Wątkowa, Mareszka, Kamień (nad Krempną, Jaśliskami i Komańczą), Cergowa, Piotruś, Tokarnia (nad Jaśliskami i w Paśmie Bukowicy), Dział, Jawornik, Karnasiówka
 • rzeki: Biała, Ropa, Wisłoka, Jasiołka, Wisłok, Osława, Osławica
 • przełęcze: Tylicka, Małastowska, Dukielska, Szklarska, Łupkowska
 • miejscowości: Gorlice, Jasło, Krosno, Grybów, Krynica Zdrój, Komańcza, Uście Gorlickie, Wysowa Zdrój, Gładyszów, Krempna, Nowy Żmigród, Tylawa, Dukla, Jaśliska, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój

Koniecznie musicie mieć ze sobą

 • kompas
 • mapę Beskidu Niskiego w skali 1:50 tys. wydawnictwa Compass (Galileos)
 • latarkę (najlepiej czołówkę)
 • zapałki i świeczkę
 • długopis

Wątek wyjazdowy

jest tutaj: klik.

termin: 4-5 grudnia 2010

miejsce: Góry Sanocko-Turczańskie, Pogórze Przemyskie

prowadzący: Paweł Marciniak

I. zadania:

a) transport - dojazd do m. Dobra Szlachecka, powrót z miejscowości: Kuźmina, Tyrawa Wołoska do Warszawy  opcje połączeń, rezerwacje i bilety - Ula Dulewicz, Dominik Dąbrowski; busy - Piotr Uścinowicz

b) ubezpieczenie - Olga Nowaczyńska

c) jadłospis - Hanna Gadomska, Maciej Warchałowski

d) sprzęt (namioty, garnki, apteczka)- Małgorzata Bartnicka

e) Niedzielna Msza Św w Przemyślu - Paweł Luchciński - info do przekazania grupie

 

II. tematy gawędy przewodnickiej

 

Tematy są przekrojowe i poruszają główne zagadnienia krajoznawcze. Podane uszczegółowienie oznacza, że należy omówić wskazane elementy, a nie tylko ograniczać do nich w swojej wypowiedzi. Treść powinna być przekazana w sposób czytelny i interesujący, a znajomość poruszonych zagadnień jest wiążąca dla wszystkich i będzie sprawdzona pod koniec kursówki. Treść należy wygłaszać samodzielnie własnymi słowami. Niedopuszczalne jest w trakcie gawędy korzystanie z kartek, notatek, książek itp. W  prezentacji oceniana będzie więc zarówno treść jak i forma

 

a) Kształtowanie się ukraińskiej świadomości narodowej (ze szczególnym naciskiem na aspekty związane z regionem - działacze, organizacje, akcje) - Małgorzata Bartnicka

b) Konflikt polsko-ukraiński w okresie międzywojennym (przyczyny, przebieg, skutki) - Ula Dulewicz

c) Po 1945. OUN, działalność UPA, wymiany ludności i przesiedlenia, w tym akcja Wisła, co się stało w m. Pawłokoma, powojenne zmiany granic państwowych - Maciej Warchałowski

d) Etnografia (grupy etnograficzne - Bojkowie/Dolinianie/Górale Ruscy, zajęcia, obrzędy, stroje, budownictwo)- 

e) Grekokatolicyzm - jak powstał, czym się różni od prawosławia i rzymskiego katolicyzmu, dzieje kościoła greckokatolickiego w zarysie - Hanna Gadomska

f) Sztuka cerkiewna - budowa cerkwi, typy, rozwiązania konstrukcyjne - Magdalena

g) Ikony i ich twórcy - ośrodki tworzenia ikon, cechy ikon, co przedstawiają, symbolika, ikonostas, znane warsztaty z regionu - warsztat Rybotycki, Bogdańscy - Piotr Uścinowicz

h) Linia Mołotowa. Kto budował, gdzie? Jakie przeznaczenie? Jaką odegrały rolę? - Olga Nowaczyńska


 

III. miejscowości + zabytki

 

Należy zaprezentować historię miejscowości i oprowadzić po znajdującej się w niej ciekawych obiektach. Należy także załatwić wejście do obiektu (jeszcze przed wyjazdem należy sprawdzić dostępność - godziny otwarcia, gdzie są klucze, wymagana zgoda, ew. opłata itp.)

 

a) Dobra Szlachecka - Dominik Dąbrowski

b) Kuźmina - Adam Cieślik

 

IV. wiedza topograficzna

a) Góry Sanocko-Turczańskie, Pogórze Przemyskie, Pogórze Dynowskie - granice, sąsiadujące jednostki geograficzne.

b) Miejscowości: Sanok, Lesko, Zagórz, Ustrzyki Dolne, Bircza, Kuźmina, Tyrawa Wołoska,  Dobra Szlachecka, Dynów, Brzozów, Dydnia

c) Rzeki: San, Wiar, Strwiąż

d) Pasmo Chwaniowa, Góry Słone, Żuków, Kamienna Laworta, Kopystańka

-WSZYSCY!!!

V. Co bezwzględnie każdy posiadać musi:

 • kompas
 • mapę w skali 1:50 000 lub ogólniejszej, obejmującą Sanok na południu, na zachodzie - Brzozów, na wschodzie - szosę Sanok-Bircza, na północy - Dynów
 • świeczka, zapałki
 • notes, długopis
 • latarkę, baterie zapasowe

 

kontakt do prowadzącego:

 

Paweł Marciniak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 502 852 445

wątek dyskusyjny