al_frPrzewodnik zawiera opisy 214 tras turystycznych i dróg wspinaczkowych na terenie najwyższych grup górskich Alp Francuskich tj. Masywu Ecrins, francuskiej części Alp Graickich (Masyw Vanoise, pasma graniczne) oraz Masywu Mont Blanc. Na początku każdego rozdziału znajdziemy informacje ogólne, a w wykazie schronisk - ich dane z informacjami na temat dojścia do nich, przejść do innych schronisk czy wejść szczytowych. Przewodnik opisuje szczegółowo rejon masywów: Mont Blanc i Ecrins oraz francuskie Alpy Graickie