Cerkiew bojkowska z 1731 r. w Gręziowej Dzwonnica z 1712 r. (Bojkowie) Chałupa bojkowska z 1906 r. ze wsi  Skorodne pow. Ustrzyki Dolne Konstrukcja dachu (Bojkowie) Sposób splatania słomy na dachu (Bojkowie) Straszak na wilki (Bojkowie) Młyn wodny z 1865 r. ze wsi Wola Komorowska pow. Krosno (Bojkowie) Cerkiew oraz dzwonnica z 1751 r. Chałupa z 1901 r. ze wsi Niebocko pow. Brzozów (Pogórze Wsch.) Ul pszczeli (Pogórze Wsch.) Zagroda jednobudynkowa z 1892 r. ze wsi Węglówka pow. Krosno Kibelek (Łemkowie) Łemkowska zagroda jednobudynkowa z XIX w. Spichlerz z 1860 r. ze wsi Konieczna Cerkiew greko-katolicka z 1801 r. (Łemkowie) Chałupa z 1897 r. ze wsi Ustobna pow. Krosno (Dolnialnie) Zagroda z XIX w. (Dolnianie) Chlewik (1905 r.) i stodoła (1891 r.), rejon Pogórza Zach. Piwnica z XIX w. (Pogórze Zach.) Zagroda z terenu Pogórza Wschodniego Obora (Pogórze Wschodnie) Żywa dekoracja - boćki ze skansenu Kościół z 1667 r. ze wsi Bączał Dolny koło Jasła Wiatrak z 1902 r. ze wsi Urzejowiece pow. Przeworsk