Roczna składka członkowska wynosi:

  • dla studentów - 20 zł
  • dla pozostałych osób - 40 zł

Nowi członkowie płacą dodatkowo jednorazowe wpisowe w wysokości 10 zł.

Roczna składka powinna zostać wpłacona najpóźniej ostatniego dnia lutego danego roku na wskazane konto.

W przypadku osób dołączających do SKG składka oraz wpisowe powinno zostać wpłacone maksymalnie 14 dni od dnia poinformowania zainteresowanej osoby przez Zarząd o dołączeniu do Klubu.

W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zwolnić członka Klubu z obowiązku opłacenia składki członkowskiej lub zmienić mu wysokość składki.

Dane do przelewu

Nr konta: 84 1600 1462 1740 5639 1000 0001
tytuł: imię i nazwisko - składka członkowska rok
Studencki Klub Górski 
ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa

Składki członkowskie są praktycznie jedynym źródłem przychodów Klubu i muszą pokryć koszty całorocznej działalności. Bardzo prosimy o regularne ich opłacanie, najlepiej na początku roku.

Przypominamy, że liczy się ciągłość i nie można mieć przerw w opłatach. Np. jeśli ostatnią zapłaconą składkę mamy za 2021 r. to nie możemy zapłacić za 2023 r. bez uregulowania należności za 2022 r. Wszelkie wpłaty w pierwszej kolejności zostaną przekazane na pokrycie zaległości.